Koncom mája ukončila Zuzka Prašivková „Vedúcu akadémiu Möbelix“ záverečnou skúškou, v ktorej získala historicky najvyšší počet bodov. Rozprávali sme sa o tom, aká náročná akadémia bola a čo jej priniesla do praxe, ale aj do života. Tento rozhovor bude možno motiváciou pre tých, ktorí ešte váhajú nad účasťou v akadémii.

Ako si sa ocitla v radoch účastníkov akadémie?

Druhým rokom pracujem ako vedúca pobočky, preto ma kolega Aleš z personálneho rozvoja do akadémie prihlásil. A ja som to s radosťou prijala.

Môžeš nám krátko povedať, čo akadémia pre vedúcich vlastne je?

Akadémiu by mali absolvovať všetci vedúci pobočiek a ich zástupcovia. Je to 8-mesačný program s 8 tematickými modulmi. Každý modul trvá dva dni. Prvý deň sa preberajú témy osobného rozvoja plus leadership a vedie ho Jakub Štěpán, druhý deň je venovaný čisto programom a sprevádza ním Aleš Demel. Začínali sme v septembri, končili v máji.

Aké si mala od akadémie očakávania?

Kolegovia, ktorí akadémiu už absolvovali o nej hovorili v superlatívoch. Hovorili, že ma akadémia veľmi posunie. Na jednu stranu som sa tešila, že sa naučím množstvo nových vecí, na druhú stranu som mala trošku strach. Akadémiu totiž uzatvára skúška. Nie je to len tak, že si to odsedíte a dostanete certifikát. Záverečná skúška ukáže, ako ste sa celý čas pripravovali a čo si naozaj odnášate.

Boli tie očakávania naplnené?

Akadémia moje očakávania dokonca predčila. Skvelé bolo napríklad to, že každý modul navštívil hosť z centrály. Predstavili nám, čo konkrétne majú na starosti a s čím sa na nich môžeme obracať.

Aká bola vaša študijná skupina?

Našu skupinu tvorili kolegovia na vedúcej pozícii z rôznych pobočiek. Mohli sme tak spolu zdieľať informácie a skúsenosti a vzájomne si poradiť. To bolo super. Môžem povedať, že mi za nimi bude smutno. Boli sme dobrá partia, zvykla som si na nich. Vytvorili sme tím podobný tomu, ktorý mám na pobočke. Máme v pláne sa vídať aj naďalej, na to sa veľmi teším.

Zuzana Prašivková

Vídali ste sa aj mimo akadémie?

Jasne, na každý modul sme sa museli pripraviť. A keď sme si nevedeli dať rady, žhavili sme telefóny. Boli sme spolu intenzívne v kontakte, hlavne počas učenia na skúšky. Vzájomne sme si radili a odovzdávali informácie.

Takže to nie je len o tom, že si odsedíš 16 modulov, ale je to aj o domácej príprave?

Určite. Preberali sme jednotlivé programy v našom internom systéme SHD a tam je nutná domáca príprava. Témy sme vedeli s predstihom a museli sa pripraviť na látku, ktorú budeme preberať v nasledujúcom module. Prípravou nás sprevádzal vedúci pobočky alebo regionálny vedúci. Je to nastavené tak, že tvoj priamy nadriadený by ti mal byť zdrojom informácií. Pri práci človek veľa vecí pochytí alebo na ne sám príde, ale v akadémii sme všetko prebrali dôsledne do hĺbky.

Ako veľmi časovo náročná je príprava na jednotlivé moduly?

Niekedy 1, inokedy aj 3 hodiny. Podľa toho, či som daný program už poznala, alebo bol pre mňa nový. K novým programom som si musela zistiť všetky informácie. Na moduly som sa snažila chodiť maximálne pripravená. Keď mi potom v rámci školenia „vyšiel“ konkrétny výstup, už som zhruba vedela, čo vidím a na čo mi to slúži.

Aká časť akadémie bola pre teba najzaujímavejšia?

Ja si myslím, že každý modul mal niečo do seba.

A keby si mala predsa len vybrať jeden, ktorý ti najviac utkvel?

Zo soft skills ma veľmi bavila časť, kedy sme riešili tím, konkrétne tímové role.

V programovej časti mi veľmi prirástli k srdcu BKK karty (spätná väzba od zákazníka, pozn. autora) a ich podrobný rozbor. V dobách, kedy som bola zástupkyňou vedúceho pobočky, som ich mala analyzovať a nevedela som si dať rady. Len ťažko som hľadala niekoho, kto by mi pomohol. Pri akadémii som všetko konečne pochopila. Strašne dobre sa mi to učilo.

Keby si mala na škále 1-10 ohodnotiť prínos akadémie pre tvoju prácu vedúcej pobočky, koľko bodov dáš?

Určite 10. Keď totiž začínaš ako vedúci pobočky, zaúčajú ťa rôzni ľudia rôznymi spôsobmi. Ja som si napríklad pre informácie vždy chodila, ale so spôsobom odovzdania som nebola vždy spokojná. Nerozumela som detailu, unikali mi súvislosti. Nie každý vie informácie odovzdávať.

Keď prejdeš akadémiou, získaš ucelený prehľad o všetkom, čo potrebuješ. Látku vysvetľuje človek, ktorý tomu naozaj rozumie a vie ju odovzdať tak, aby ju pochopil úplne každý.

Pracujeme s množstvom programov, sú obsiahle a každý ti ukáže niečo iné. Človek sa v tom ľahko stratí. V akadémii sme na to mali vyhradený čas, školitelia sa nám plne venovali a mohli sme sa opýtať.

Čo si musela splniť preto, aby si akadémiu úspešne absolvovala.

Po každom module nasleduje čiastkový test z predchádzajúcej látky, ktorú sme prebrali. Tento test musíš splniť na 75 %, aby si mohla pokračovať ďalej. Takže priebežná príprava bola nevyhnutná. Záverečná skúška sa skladá z 3 častí:

V prvej časti sme písali test z tém osobného rozvoja. Pre mňa bola táto časť celkom ťažká. Boli tam napríklad otázky, ako by som riešila konkrétne situácie na pobočke. Sú to otvorené otázky, na ktoré sme odpovedali vlastnými slovami. Tam som si nebola istá, či je moje riešenie v poriadku. Buď ti to vezme body, alebo pridá. Subjektívne som z toho nemala bohvie aký pocit, ale nakoniec to dopadlo dobre.

Nasledovala programová časť. Tam som si bola istá v kramflekoch. Ja SHD (interný program, ktorý je pomerne zastaraný, pozn. autora) milujem, takže až mi ho raz vezmú, tak ho strašne oplačem. (smiech)

Myslím, že si jediný človek v celom koncerne, ktorý toto hovorí… (smiech)

Asi áno. Ako vedúca kancelárie som s „SHDéčkom“ robila stále. Listiny a štatistiky sú niečo reálne, pracujem s nimi každý deň. Na druhú časť som nebola pripravená tak, ako by som si predstavovala, a napriek tomu som sa nebála, že by som test napísala zle.

Tretia časť je ústna prezentácia projektovej práce. Tá má rozsah 10-20 strán a prezentácia trvá 10-15 minút. Témy sme si zvolili sami. Každý z nás si vybral problematiku, ktorá ho vo firme trápi a chcel by ju vylepšiť.

Vedoucí akademie Möbelix

Akú tému si mala ty?

Ja som mala proces spracovania reklamácie. Boli nejaké veci, ktoré mi vo firme chýbali, tak som sa rozhodla, že o tom napíšem a že vymyslíme, ako by sme to mohli robiť inak. Riešenie som hľadala vo vnútri, z našich zdrojov, nie u externých firiem.

Pre človeka, ktorý podobnú prácu nikdy nepísal to musí byť náročné. Dostali ste nejaký návod, ako na to?

Áno, mali sme koncept, podľa ktorého mala práca obsahovať úvod, nápad a riešenie. Dostali sme skrátka notičky, ako by to malo formálne vyzerať.

Ako dlho trvala samotná skúška?

Boli sme tam celý deň od 9 do pol 7. Porota zložená z regionálnych vedúcich hodnotila hlavne obsah a školitelia naše prezentačné zručnosti a rétoriku.

Aká časť pre teba bola najťažšia?

Určite prezentácia. (smiech) Ako vedúca pobočky som zvyknutá hovoriť pred ľuďmi, napríklad na poradách. Ale toto bolo iné.

Aj keď som do projektovej práce dala všetko, nebola som si na 100% istá, že je dobrá. Takže tréma určite bola. Pred skúškou som sa ale upokojovala tým, že prezentujem svoju prácu, svoj nápad, takže nikto to nemôže odprezentovať lepšie ako ja. A s tým som do toho išla.

Učil ťa niekto prezentovať?

Prezentačné zručnosti sme preberali v rámci akadémie a tiež si ich naostro vyskúšali. Každý z nás si na jeden z modulov nachystal 10-minútovú prezentáciu na tému vitálny život. Niekto mohol hovoriť o behaní, niekto mal napríklad jogu. Tiež sme mali rôzne cvičenia, kde sme simulovali poradu. 2 minúty sme viedli poradu a potom nám Kuba dal spätnú väzbu, čo bolo zle, čo bolo dobre.

Kuba nás upozorňoval napríklad na držanie tela alebo na očný kontakt. Nech majú odo mňa všetci rovnakú pozornosť, nech nepozerám do zeme, nech nepozerám za seba na prezentáciu atď. Tieto zásady som si zapamätala a podľa toho prezentovala.

Je vidieť, že vedúci akadémie je skutočne prepracovaný program. Bola si pred skúškou nervózna?

No to vieš, že áno. Bola som nervózna deň vopred. Nemala som toľko času na prípravu, koľko by som normálne chcela. Ja som puntičkár, takže potrebujem mať všetko dokonalé. Takže áno, bola som veľmi nervózna.

Vedoucí akademie Möbelix

A napriek tomu si ako prvá v histórii dosiahla 90% úspešnosti v teste. To sa ešte nikdy nestalo. Ako vyzeralo vyhlásenie výsledkov?

Postupne si nás volali, vždy sme si prebrali diplom a šli sme späť. Ja som si myslela, že budem v tej horšej polovici. Keď už zostalo 5 najlepších, tak som si vždy hovorila, že teraz už musím prísť na rad. A stále nič. (smiech) Keď si zavolali posledného kolegu Františka, tak som tam ostala sedieť úplne ako obarená, nechápala som to. Bola som veľmi prekvapená.

Čo by si ako čerstvá absolventka odkázala kolegom, ktorí by už akadémiu mohli absolvovať, ale zatiaľ váhajú?

Určite by som im odkázala, nech do toho idú, fakt to pomôže im aj celému tímu. Sú ľudia, ktorí napríklad neradi prezentujú, ale akadémia z nás vytlačila maximum. Naozaj sme sa prekonali. (smiech)

Niekoľko kolegov akadémiu nedokončilo. Z akého dôvodu?

Podľa pravidiel akadémie môžeš chýbať maximálne na 1 module. Keď chýbaš druhýkrát, tak končíš a musíš začať budúci rok znova. Dôvodom je nadväznosť medzi modulmi, každý z nich je dôležitý a informácie sa kopia. Pokiaľ chýbaš viackrát, je čím ďalej tým viac zložitejšie nadviazať. Ja sama som chýbala na 1 module. Prebranú látku som si zisťovala od ostatných a sama všetko dohnala. A rozhodne toho nebolo málo.

Akadémia je síce náročná, ale časová investícia sa vráti. Naučíš sa nestrážiť len obrat, ale aj procesy na pobočke. To mi predtým nikto nepovedal. Pochopíš, na čo si dať pozor a vďaka tomu sa ako vedúci môžeš posunúť ďalej. Celkovo ma ale akadémia časovo inak neobmedzila. Dva dni z mesiaca sa na štúdium dajú nájsť. Človek v tom hlavne nie je sám, s kolegami zo skupiny sme si veľmi pomáhali. S niektorými si voláme a sme v kontakte, ostali sme kamaráti. Pre mňa bolo tých 8 mesiacov maximálne prínosných.